BNI thế giới

GIẢM TỐC HOẶC LÀ TĂNG TỐC
26/01/2024

GIẢM TỐC HOẶC LÀ TĂNG TỐC

Bài học từ câu chuyện này là khi bạn còn trẻ, cảm giác mê hoặc của tốc độ và adrenaline có vẻ hấp dẫn. Tuy nhiên, khi bạn trưởng thành và có thêm...

MỘT CHAPTER BNI CÓ QUY MÔ LỚN SẼ GẦN NHƯ KHÔNG CÓ BẤT LỢI
09/12/2023

MỘT CHAPTER BNI CÓ QUY MÔ LỚN SẼ GẦN NHƯ KHÔNG CÓ BẤT LỢI

Khi nói đến việc mở rộng quy mô của Chapter BNI của bạn, tại sao ta không nhắm đến những số lượng lớn?