Thông báo

BNI là gì ? 7 giá trị cốt lõi của BNI - BNI Core Values
26/01/2024

BNI là gì ? 7 giá trị cốt lõi của BNI - BNI Core Values

BNI là tổ chức kết nối thương mại toàn cầu viết tắt của 3 từ Business Network International, là tổ chức duy nhất trên thế giới có thể đo lường được...